Melhus Næringsareal AS er et heleid selskap av Melhus kommune.

Selskapet har som formål å utvikle næringsarealer innen kommunens grenser.

Et av lokaliseringsalternativene for ny godsterminal i Midt - Norge ligger i umiddelbar nærhet. Vårt firma er i god dialog med Statens Vegvesen om å få bygget et planfritt kryss i f.m. utbygging av E-6 (fra Skjendigtstad til Støren) 

Et slikt kryss vil lette tilgjengeligheten til området betydelig. 

Les mer om » Melhus Kommune

Kontaktinfo:
Telefon: 982 44 123
Epost: hanspetter@nitr.no

 


Er DIN bedrift på søken etter næringsareal –enten for å utvide eksisterende virksomhet eller bygge nytt


MelhusNeringsarealomradetledig
IMG_1418
IMG_1447
IMG_1427