Selskapet har som formål og finansiere og bygge ut næringsareal i Melhus kommune.